Credit! HR solutions 

Goudsbloemstraat 1 

6871 WB  Renkum
 06 -40 765 203
 

info@creditgroup.nl

 

 

 

 

 

Detachering

Heeft u in uw bedrijf te maken met pieken in de werkdruk of heeft u te maken met uitval van een vaste medewerker door ziekte of zwangerschap?

Credit! HR solutions kan u helpen door voor de periode dat dit écht nodig is te zorgen voor opvang van de werkdruk of onderbezetting door een ervaren medewerker te detacheren.
Hiermee kunt u de continuïteit van het werk garanderen en voorkomt u het ontstaan van achterstanden!

Voor detachering geldt hetzelfde als voor Werving & Selectie: wij selecteren kandidaten die zowel wat kennis en ervaring betreft als wat persoon betreft aansluiten bij uw bedrijf en haar cultuur.

Wilt u een permanente flexibele schil aanhouden in uw personeelsbezetting? In dat geval is er sprake van langdurige detachering en wordt er bekeken of er een aangepast tarief aan u voorgesteld kan worden.