CreditGroup 

Hackettweg 1 

6871 KN  Renkum
 info@creditgroup.nl 
 

 

 

 

 

 

 

Credit! Consultancy

Credit Consultancy geeft adviezen op verschillende terreinen.

Of u nu factoring, kredietverzekering of vendor leasing nodig heeft, wij kunnen u adviseren bij het vinden van de  beste oplossingen hiervoor. 

Daarnaast kunnen wij u in contact brengen met de uitgevers van de in ons land meest gangbare Credit Management software.

 

Factoring 
Bij factoring bekijken wij voor u of financiering op basis van overname van uw debiteurenportefeuille mogelijk is en in welke vorm dit het beste bij uw bedrijf en behoefte past. Hiervoor zijn verschillende oplossingen denkbaar:
-financiering op basis van uw debiteurenportefeuille waarbij u zelf het debiteurenbeheer uitvoert
-financiering op basis van uw debiteurenportefeuille waarbij de factormaatschappij het debiteurenbeheer uitvoert

Afhankelijk van uw behoefte kan gekozen worden voor verschillende vormen van factoring:

-een full service vorm van factoring waarbij zowel financiering op basis van uwe debiteurenportefeuille plaatsvindt als het 
 beheer van uw debiteuren door de factormaatschappij wordt verzorgd

-een alleen op financiering gerichte vorm van factoring waarbij financiering op basis van uw debiteurenportefeuille
 plaatsvindt en u zelf het beheer van uw debiteuren uitvoert 
-een alleen op financiering gercihte vorm van factoring waarbij op specifieke debiteuren wordt gefinancierd
-een aleen op financiering gerichte vorm van factoring waarbij op factuurniveau wordt gefinancierd

Bij factoring kan normaal gesproken tot maximaal 90% worden gefinancierd. Bepalend voor de hoogte van financiering zijn onder andere de geografische ligging van de debiteuren, concentratie op debiteuren, de rating van de debiteuren en de ouderdom van de openstaande vorderingen.

De hoogte van de financiering kan positief worden beïnvloed door kredietverzekering te nemen op uw debiteuren.
Hierdoor loopt de factormaatschappij minder risico en is men veelal bereid meer te financieren.
Credit! biedt dan ook de mogelijkheid om beide producten tegelijk voor u te laten bekijken.

Credit! werkt op het gebied van factoring als adviseur en kan u in contact brengen met partijen die u in uw situatie de beste oplossing kunnen bieden.

 

Kredietverzekering
Kredietverzekering is een vorm van verzekering waarbij het risico van non-betaling van uw debiteuren wordt weggenomen. Betaalt uw debiteur uiteindelijk niet en heeft u aan de voorwaarden van de kredietverzekeraar voldaan, dan loopt u geen risico en krijgt u de schade uitgekeerd.

De meeste kredietverzekeraars gaan bij kredietverzekering uit van het exclusief onderbrengen van de gehele debiteurenportefeuille bij één partij.

Credit! werkt echter samen met een door de AFM goedgekeurde "broker" die bij meerdere partijen kan kijken wie de beste en meest passende oplossing voor uw bedrijf kan bieden. Daarbij wordt gekeken naar partijen binnen én buiten Nederland.
Deze "broker" bekijkt eveneens of uw portefeuille bij één of wellicht bij meerdere verzekeraars ondergebracht moet worden. Daarbij kan men tot op debiteurniveau zoeken naar de voor u meest geschikte partij.

Uiteraard wordt verder bekeken of het wel nodig is om uw gehele debiteurenportefeuille te verzekeren of enkel een deel daarvan. Hiermee kan vaak aanzienlijk in de kosten worden bespaard. 

 

Vendor Leasing
Bent u producent van duurzame machines/goederen en wilt u uw afnemers helpen bij de financiering van hun inkopen? 
Door Vendor Leasing aan te bieden wordt de financiering voor uw afnemers geregeld én heeft u de zekerheid dat er ook daadwerkelijk betaald wordt. 

Credit! kan u in contact brengen met enkele gerenommeerde partijen die u uitleg kunnen geven over de mogelijkheden en voordelen in uw specifieke situatie.

 

Credit Management software 
Debiteurenbeheer is een vak apart. Het wordt voor u echter een stuk gemakkelijker als u beschikt over software die u op de juiste manier ondersteunt.

Goede Credit Management software genereert zélf de acties die nodig zijn op uw debiteuren en bepaalt aan de hand van opgegeven indicatoren welke intensiviteit het beheer van uw debiteuren nodig heeft.
Daarnaast kan het op ieder gewenst moment een actueel beeld geven van uw debiteurenportefeuille en de cashflow binnen uw bedrijf.

De verschillende softwarepakketten die momenteel op de markt beschikbaar zijn bieden ieder hun eigen oplossingen voor de wijze van uitvoer van het debiteurenbeheer. Bepalend is dan ook wát u door de software ondersteund wilt hebben.

Wilt u alleen ondersteuning in de uitvoerende kant van het beheer binnen uw eigen kantooromgeving of wilt u een web-enabled systeem dat wereldwijd benaderbaar is en dat op sales gerichte rapportages kan opstellen?

Wij denken graag met u mee in het bepalen van de elementen die voor uw bedrijf van belang zijn en geven u dan ook graag adviezen over de voor uw situatie meest passende siftware. Uitendelijk brengen wij u in contact met de partij die u de beste oplossing kan bieden.

 

Heeft u interesse in één van de genoemde diensten?

Neemt u dan even contact met ons op!